• Головна
 • Заступник директора з навчально-виробничої роботи

Ліпанова Олена Анатоліївна

Заступник директора з навчально-виробничої роботи

 

Закінчила Полтавський кооперативний інститут за спеціальністю товарознавство непродовольчих товарів та отримала кваліфікацію спеціаліста: товарознавець - інженер. З 2009 по 2013 році навчалася в аспірантурі Одеського інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, працює на кандидатською дисертацією. Працювала заступником декана з виховної роботи у Бердянському державному педагогічному університеті (з 2007 по 2012). З 2013 року заступник директора з навчально-виробничої роботи у Бердянському економіко-гуманітарному коледжі Бердянського державного педагогічного університету.

Викладає дисципліни:

1. Мерчендайзинг

2. Основи екології

3. Технологія відкриття власної справи (бізнесу)

4. Товарознавство харчових продуктів

Має методичні розробки:

 1. Регіональна економіка: навч.-метод. посіб. Т. Ф. Сидорченко, О.А. Ліпанова, О. В. Задворна. Бердянськ: Видавець Ткачук О. В., 2012. 176 с.

Коло наукових інтересів – Екологізація споживчої політики в регіональному вимірі, процес формування споживчого ринку на еколого-економічних засадах.

Автор (співавтор) понад 30 наукових праць з дослідження проблем сучасної економіки та споживчого ринку, екологізація споживчої політики в національному та регіональному вимірі.

Основні наукові праці (за останні 3 роки):

 1. Ліпанова О.А., Макарова І.А. Підходи щодо екологізації споживчої політики / Еколого-збалансоване управління меліорованими ландшафтами: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених. – Херсон: РВВ «Колос», 2010 р. – 160 с. – с. 105-106
 2. Гордійчук Є.Г., Макарова І.А., Ліпанова О.А. Екологізація регіональних продовольчих ринків крізь призму сертифікаційної політики / Проблеми та шляхи вдосконалення економічного механізму підприємницької діяльності : зб.наук. праць ІІ Міжнарод. Наук.-практ. Конф., 18-19 берез. 2010 р.: В 4 т. – Т.2. – Дніпропетровськ: Біла К.О., 2010 р. – с. 26-28
 3. Гордійчук Є.Г., Макарова І.А., Ліпанова О.А. Продовольча безпека в умовах інтенсивного розвитку продовольчого ринку України // Вісник соціально-економічних досліджень: зб. наук. праць. – – Одеса, 2010 р. – № 39. – с. 212-215
 4. Гордійчук Є.Г., Ліпанова О.А. Якість життя як шлях до екологічної безпеки суспільства з огляду на економічні трансформації / Сталий розвиток та екологічна безпека суспільства в економічних трансформаціях // матеріали другої наукю-практ. конф. М. Бахчисарай, 23-24 вересня 2010 р.: ПП «Підприємство Фенікс», 2010 р. – с. 201-203
 5. Гордійчук Є.Г., Макарова І.А., Ліпанова О.А. Стратегія забезпечення продовольчої та екологічної безпеки України через інструменти сертифікації якості довкілля та продукції / Екологічний менеджмент у загальній системі управління: тези доповідей Десятої щорічної Всеукраїнської наукової конференції, м. Суми, 20-21 квітня 2010 р. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010 р. – Ч.1. – с. 61-64
 6. Продовольча безпека як невід’ємний чинник розвитку екологічної сертифікації / Розділ у співавторстві монографії: Галушкіна Т.П., Гордійчук Є.Г. Екологічна сертифікація в системі державного екологічного управління. Монографія. – Харків: Бурун Книга, 2010 р. – с. 144-159
 7. Ліпанова О.А. Проблеми сталого споживання та виробництва / Макарова І. А., Ліпанова О.А.,  Віткова Г. В. // матеріали третьої наук.практ. конф. (15-16 вересня 2011р.) – Сімферополь : ПП «Фенікс». – 2011р. – с. 162-163 
 8. Ліпанова О.А. «Еволюція формування споживчої політики в умовах ринкових відносин» // Пріоритети розвитку підприємств у ХХІ столітті // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 21-22 квітня 2011р. – Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград: КОД, 2011 р. – Частина I. – 218 с., с. 31 - 33
 9. Ліпанова О.А. Інтегроване управління меліорованими ландшафтами: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. – Херсон: РВВ «Колос», 2011 р. – 240 с. Ліпанова О.А., Макарова І.А., Віткова Г.В. «Еколого-економічні аспекти продовольчої безпеки» с.147-149
 10.  Ліпанова О.А., Макарова І.А. «Міжнародний досвід щодо розвитку політики сталого споживання та виробництва в Україні» Ринкові трансформації у сфері природокористування теорія, методологія, практика. – Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (22-23 вересня 2011 року). Луцьк: РВВ Луцького національного технічного університету, 2011 р. – с.94-96
 11.  Ліпанова О.А. Еколого-економічні передумови розвитку політики сталого споживання та виробництва // Галушкіна Т.П., Ліпанова О.А., Макарова І.А. // Екологічний менеджмент у загальній системі управління: тези доповідей Одинадцятої щорічної Всеукраїнської наукової конференції, м.Суми, 20-21 квітня 2011 р. – Суми: Сумський державний університет, 2011 р. – Ч.1. – 197 с. - с.60-63
 12.  Ліпанова О.А. «Напрями формування екологізованої споживчої політики» // Зелена економіка. Зелені технології. Зелені інвестиції: Матеріали Міжнародної конференції 6-7 жовтня 2011 р., м. Одеса: збірка тез / Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. – Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2011. – 320с., с. 160-162.
 13.  Галушкіна Т.П., Ліпанова О.А. «Доктрина екологізації споживчої політики в контексті ринкових трансформаційних зрушень»// Економічні інновації. Випуск 43: Українське Причорномор’я в національних і міжнародних координатах розвитку : регіональний вимір збірник наукових праць.- Одеса: Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, 2011. – 359 с., с. 66-78.
 14.  Ліпанова О.А. Споживча політика: Оцінка законодавчих регламентів та напрямів  розвитку / Ліпанова О.А. // Економічні інновації. Випуск 49: Українське Причорномор’я в національних і міжнародних координатах розвитку: регіональний вимір збірник наукових праць. - Одеса: Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, 2012. – 271с., с. 148-155.
 15.  Ліпанова О.А. Споживча політика: національні та регіональні пріоритети / Ліпанова О.А. // Матеріали Ⅲ Науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми ринку та розвитку регіонів України в XXI столітті»,  м.Одеса, 16 - 18 травня 2012 р.
 16.  Ліпанова О.А., «Зелена» економіка як підґрунтя забезпечення «зелених» закупівель в Україні / Галушкіна Т.П., Берзіна С.В., Ліпанова О.А. //  стаття, м. Рівне, 2012 р.
 17. Ліпанова О.А., Державна політика екологізації розвитку споживчого ринку/ Ліпанова О.А. // стаття, м.Київ, ІНВАЦ – 2012 р. – с.172-176
 18.  Ліпанова О.А. Споживча політика: національні та регіональні пріоритети / Ліпанова О.А. // Економіка: реалії часу. Випуск 3 – Одеса: Одеський національний політехнічний університет, 2012 р.
 19.  Ліпанова О.А. Матеріали доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції «Форми та способи забезпечення сталого розвитку приморських територій», 31 травня – 2 червня 2012 р., м. Бердянськ / Відпов. Ред.. Гудзь М.В. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – с.176-181.
 20.  Ліпанова О.А. Матеріали науково-практичної конференції «Економчний університет: метафізика пізнання», 25 квітня 2012 р., м. Бердянськ / Відпов. Ред. Саєнко Г.В. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – с.236-238.
 21.  Ліпанова О.А., Напрями формування екологізованої політики споживчого ринку / Ліпанова О.А. // стаття, м. Рівне: НУВГП  вісник № 1 (61) 2013 р.

Співавтор монографії

 1. Формування ринку екологічних послуг в форматі розвитку «зеленої» економіки  / За науковою редакцією Т.П. Галушкіної. – Одеса: Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень – Саки: ПП «Підприємство Фєнікс», 2012. – 264 с.

Державні та інші нагороди: почесна грамота управління освіти і науки від Запорізької облдержадміністрації за багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм, грамота від ректора БДПУ за сумлінну працю та значний вклад в розвиток економічного факультету, подяка від профкому БДПУ.

Контактна інформація:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.