Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

У сучасному світі соціально-економічна сфера життєдіяльності людини домінує над іншими, що передбачає необхідність високого рівня економічної освіти й виховання.

Особливо це стосується тих, хто обирає для своєї професійної самореалізації професію «Економіст».

Економіст та бухгалтер – одні з тих професій, які займають одне з лідируючих місць за популярністю серед молодих фахівців. Існує думка, що ринок праці перенасичений випускниками економічних факультетів. Однак, на сьогоднішній день, компетентністі економісти дуже затребувані. В епоху комерціалізації актуальність та престижність професії невпинно зростає. Гарний фахівець, що розбирається в своїй справі й вміє користуватися отриманими знаннями й вміннями, й досі залишається на вагу золота.

 Які ж професійні функції виконує економіст?

Економіст - це спеціаліст, який займається аналізом фінансово-господарської діяльності підприємства або галузі з метою її покращення й забезпечення режиму економії та раціонального використання всіх видів ресурсів. Виконує розрахунок по матеріальним, трудовим і фінансовим витратам, які необхідні для здійснення ефективного виробничого процесу.

Кваліфікаційні вимоги до потенційного фахівця

Крім офіційної освіти, економіст повинен ще й мати певні особисті якості, а саме:

  • гарна пам'ять;
  • аналітичне мислення;
  • високий рівень математичних здібностей;
  • здатність до концентрації уваги;
  • підприємливість;
  • соціальна відповідальність;
  • здатність до обробки великих обсягів інформації.

Для успішної побудови кар’єри в області економіки, фахівець повинен впевнено працювати з персональним комп’ютером, мати знання в бухгалтерському обліку й податковому законодавстві.

Випускники економічних спеціальностей знаходять застосування своїм знанням та вмінням і на виробництві, і в бізнесі, і в фінансовій сфері, і в науці. Але за статистикою 50% випускників віддають перевагу роботі в банківській сфері та консалтингових компаніях.

ТОВАРОЗНАВСТВО ТА КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Якщо Ви плануєте стати успішним, прагнете зробити кар’єру  в бізнесі, заснувати власну підприємницьку справу, досягти успіху в сфері торговельного обслуговування споживачів, запрошуємо вас на навчання за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Загальна характеристика професії товарознавець

1Професія товарознавця виникла і утверджувалась разом з появою товарного виробництва, у відповідності з потребами торгівлі, завданнями і вимогами розвитку торгового капіталу. Термін «товарознавець» означає «знавець товарів», так як в перекладі з санскриту «веди» - знання.

З кінця XIX ст. поступово товарознавство поповнюється описом виробництва, різних способів аналізу складу і визначення властивостей товарів. З часом починається розподіл товарознавства за галузями, відповідно до груп товарів, що вплинуло на професію товарознавців. Так з'явились фахівці з певних груп товарів (товарознавець продовольчих товарів, товарознавець непродовольчих товарів), були розроблені державні стандарти і технічні умови визначення якості товарів.

Складність і велика відповідальність вимагають від товарознавця – комерсанта аналітичного складу мислення, швидкого реагування на зміни ситуації на ринку.

2Випускники цієї спеціальності отримують глибокі знання з питань товарного виробництва, споживних властивостей товарів, набувають вміння розробляти стратегію формування оптимального асортименту та якості товарів, оволодівають методикою досліджень життєвих умов конкурентоспроможності товарів, можуть проводити експертизу якості та сертифікацію продукції, оволодівають знаннями в галузі управління якістю, маркетингу, менеджменту та комерційної діяльності.

Характер роботи

Молодший спеціаліст товарознавець-комерсант призначається для роботи на підприємствах торгівлі, у сфері посередницьких послуг і в підрозділах збуту промислових підприємств на посадах товарознавця, завідувача секції магазину, завідувача комори, інспектора з контролю якості продукції, комерційного агента, комівояжера, торгівельного представника, торгівельного інспектора, торгівельного брокера (маклера), експедитора, завідувача секції магазину, керівника комерційних підприємств різних форм власності. Їх чекають у супермаркетах, гуртових торговельних підприємствах, комерційних посередницьких підприємствах різних форм власності та організаційно-правових форм господарювання.

Умови роботи

3Професія характеризується як аналітична, відрізняється комунікабельністю, неритмічністю виконання. Робочий день товарознавця напружений і наповнений значною кількістю справ.

Трудова діяльність товарознавця – комерсанта передбачає виконання таких операцій як відбір зразків товарів для визначення їх якості, здійснення лабораторних досліджень, складання документів і т.п., де не використовуються машини і механізми, інші засоби механізації праці.

Основним змістом процесу праці є сприяння чіткій організації діяльності торгових закладів у відповідності з об'єктивними закономірностями функціонування ринкової економіки.

Кваліфікаційні вимоги

Комерційна діяльність пов'язана практично зі всіма аспектами роботи підприємств: від технології і організації виробництва до фінансового господарювання. Товарознавці - комерсанти повинні володіти мистецтвом ведення комерційних переговорів з партнерами, знати засоби і методи регулювання господарських взаємовідносин між покупцями і постачальниками товарів і послуг, споживчі властивості і методи якісної експертизи товарів, добре володіти основами рекламної справи, маркетингу, менеджменту.

Важливою ділянкою роботи товарознавця є контроль за додержанням вимог щодо збереження якості товарів, санітарних норм зберігання товарів, норм складування та вимог протипожежного захисту.

Фахівець здійснює зв'язок з постачальниками і споживачами і оформляє документи на відвантаження продукції. Бере участь у розробці та впровадженні стандартів організації з матеріально-технічного забезпечення, збуту, контролю якості продукції, організації транспортування і зберігання сировини, матеріалів, палива, устаткування і готових виробів. Здійснює контроль за дотриманням правил зберігання товарно-матеріальних цінностей на складах, підготовкою готових виробів до відправки споживачам, оформляє необхідні документи, пов'язані з постачанням і реалізацією продукції, складає звітність за встановленими формами; контролює відповідності товарів діючих ДСТ і ТУ, вживає заходи з пришвидшення обігу товарів, скорочення товарних втрат, вивчає причини утворення наднормативних товарних ресурсів і неліквідів, розробляє заходи для їхньої реалізації; приймає участь у формуванні цін. 

Перспективи

4Фахівець в області комерційної діяльності та товарознавства затребуваний у будь-який організації, що виробляє товар або надає послуги, у торговельному підприємстві, у банку, страховій і лізинговій компаніях, посередницьких організаціях, а також у приватному бізнесі. Професійні знання, набуті під час трудової діяльності товарознавець - комерсант може реалізувати у митній справі, маркетингу, комерційній діяльності.

Людина, яка має нахили до підприємницької діяльності та організаторські здібності, може започаткувати власну справу в торгівлі, наданні торгово-посередницьких послуг, зовнішній торгівлі, громадському харчуванні. Інші можливі місця працевлаштування для нього - митниця, лабораторії експертизи і сертифікації, товариства захисту прав споживача.

Здобувши в коледжі неповну вищу освіту, студенти-товарознавці мають можливість продовжити навчання за скороченими термінами (з ІІІ курсу) у наступних вишах: Харківський державний університет харчування та торгівлі, Полтавський університет економіки і торгівлі, Бердянський державний педагогічний університет та інші.