Спеціальність: 181 «Харчові технології»

Напрям підготовки: 18 «Виробництво та технології»

Кваліфікація: 3570 «Технік–технолог з технології харчування»

«Знати про їжу людина повинна не менше, ніж про математику або про рідну мову» (Гордон Рамзи)

Мета створення спеціальності 181 «Харчові технології»  з кваліфікацією: 3570 «Технік–технолог з технології харчування» визначається потребами міста–курорту Бердянськ та південних регіонів України у висококваліфікованих фахівцях з технології харчування. У навчальному закладі підготовка молодших спеціалістів цього напрямку здійснюється з 1999 року і по сей час.

Молодші спеціалісти професійного спрямування «Технологія харчування» необхідні для чисельних закладів ресторанного господарства різних форм власності, а також для приватних фірм, підприємств, супермаркетів де здійснюється виробництво харчових продуктів та напівфабрикатів.

Випускники за дипломом молодшого спеціаліста з кваліфікації «технік–технолог з технології харчування» можуть займати такі посади:

 • технік–технолог з технології харчування;
 • шеф–кухар, кухар 5–й, 6–й розряд;
 • керуючий (менеджер) закладом харчування;
 • начальник виробництва (завідуючий виробництвом) в закладах харчування, супермаркетах;
 • виконавчий директор в закладах харчування;
 • керуючий рестораном, кафе, їдальнею і та ін.;
 • начальник цеху (бригадир) в закладі харчування, супермаркеті;
 • майстер виробничого навчання навчального закладу, навчально–виробничого комбінату тощо;
 • технолог закладу ресторанного господарства, підприємства, фірми, супермаркету.

А також випускники можуть займати робітничі посади:

 • кондитер 5– й розряд;
 • бармен 5– й розряд;
 • офіціант 5– й розряд;
 • метрдотель;
 • адміністратор залу в закладах харчування, супермаркетах;
 • агент з постачання харчових продуктів;
 • виробник харчових напівфабрикатів;
 • завідувач складським господарством.

Технік–технолог з технології харчування та виробництва харчової продукції – це:

 • стабільність сьогодні;
 • впевненість завтра;
 • стабільність завжди!

На спеціальності 181 «Харчові технології» у коледжі здійснюється ступенева підготовка: робітнича професія з кваліфікації «Кухар» → молодший спеціаліст з кваліфікації «технік–технолог з технології харчування».

Фахівці з даної спеціальності готуються до роботи в закладах ресторанного господарства підприємств, фірм, супермаркетів: виробничо–технологічної, організаційно –  управлінської, комерційної діяльностей сфери організації харчування та виготовлення напівфабрикатів.

Молодший спеціаліст спеціальності 181 «Харчові технології» здатний:

 • раціонально організовувати роботу виробництва;
 • користуватися нормативно – технологічною документацією ресторанного бізнесу;
 • розробляти та впроваджувати рецептури нових страв, напоїв, виробів;
 • здійснювати контроль за якістю сировини, яка надходить в заклади ресторанного господарства;
 • робити відповідні розрахунки потреби сировини, забезпечувати безперебійне постачання підприємств та закладів необхідною сировиною, продуктами харчування, напівфабрикатами;
 • вести облік і звітність;
 • складати план меню, виробничу програму виробництва та меню для різного контингенту споживачів;
 • приймати участь в складання бізнес – плану;
 • виготовляти напівфабрикати, страви, кондитерські вироби ускладненої технології;
 • приймати замовлення та організовувати обслуговування бенкетів, прийомів, святкових заходів, організованих вечірок, корпоративів;
 • виконувати різні види сервіровки столів;
 • вивчати попит споживачів, пропагувати культуру харчування, здоровий спосіб життя та культуру споживання напоїв;
 • підбирати устаткування для виконання технологічних процесів на виробництві;
 • забезпечувати раціональну наукову організацію праці працівників виробництва;
 • здійснювати контроль за дотриманням технологічного процесу виготовлення напівфабрикатів, готових страв та термінів реалізації;
 • здійснювати контроль (бракераж) готової кулінарної продукції, напоїв, борошняних кулінарних та кондитерських виробів.

Організація навчально–виховного процесу

У коледжі для підготовки фахівців зі спеціальності створені сучасні науково – методичні комплекси викладання дисциплін.

Основу освітньої програми майбутніх молодших спеціалістів з технології харчування складають фундаментальні гуманітарні, соціально–економічні та професійно – орієнтовані дисципліни такі як: «Технологія виробництва кулінарної продукції», «Товарознавство харчових продуктів», «Організація виробництва в закладах ресторанного господарства», «Організація обслуговування та сервіс в закладах ресторанного господарства», «Економіка підприємств різних типів», «Основи стандартизації та контролю якості харчової продукції», «Устаткування закладів ресторанного господарства». Із дисциплін природничо–наукової підготовки велика увага приділяється вивченню хімії та біохімії. Студенти вивчають неорганічну, органічну, аналітичну, фізичну та колоїдну хімію, а також мікробіологію, фізіологію та основи екології.

Під час навчання студенти проходять технологічну практику, завдяки якій студенти оволодівають практичними навичками та вміннями з кваліфікації «технік–технолог з технології харчування» на рівні молодшого спеціаліста та переддипломну практику в якості дублерів керівника закладу, завідуючого виробництвом, технолога харчування, метрдотеля, завідуючого цехом на кращих підприємствах ресторанного сервісу міста Бердянська.

Для здійснення якісного навчально–виховного процесу з підготовки молодшого спеціаліста зі спеціальності 181 «Харчові технології» створені всі умови. Для послуг студентів – електронні ресурси з навчальних дисциплін в читальній залі бібліотеки, спортивна зала, спортивний майданчик, медичний пункт, гуртожиток.

Для формування професійної бази майбутніх фахівців створені лабораторії  технології виробництва кулінарної продукції, організації обслуговування, барної справи, комп’ютерних технологій.

Навчальний процес з підготовки молодших спеціалістів з кваліфікації «технік–технолог з технології харчування» зорганізується шляхом проведення:

 • лекційних, практичних, лабораторних, семінарських занять;
 • групових та індивідуальних консультацій;
 • технологічної та переддипломної практик;
 • курсового проектування з дисципліни «Організація виробництва в закладах ресторанного господарства»;
 • виконання курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємств різних типів».

Завершальною формою навчання зі спеціальності є складання комплексного державного екзамену за фахом. Студентам, успішно склавшим державний кваліфікаційний екзамен, видається диплом державного зразка молодшого спеціаліста зі спеціальності 181 «Харчові технології» кваліфікації 3570 «Технік–технолог з технології харчування» на основі якого всі бажаючі студенти–випускники можуть продовжити навчання для отримання освітнього рівня бакалавра та магістра у ВНЗ ІІІ– ІV рівнів акредитації, з якими укладені угоди, за фахом підготовки, а саме:

 • Харківському державному університеті харчування і торгівлі;
 • Одеській національній академії харчових технологій;
 • Національному університеті харчових технологій (м. Київ);
 • Київському національному університеті мистецтв (М.Поплавського);
 • Дніпропетровському національному університеті ім. О. Гончара.

Обираючи майбутню професію, пам’ятайте: що фах техніка – технолога з технології харчування завжди актуальний, завжди має і буде мати попит на ринку праці.

Чекаємо на навчання випускників ДНЗ, які отримали диплом кваліфікованого робітника з професії «Кухар». Вступ на навчання з підготовки молодшого спеціаліста з технології харчування на базі диплома кваліфікованого робітника з професії «Кухар» за результатами фахового вступного випробування у формі тестування.