Підготовка молодших спеціалістів зі  спеціальності «Фізичнакультура і спорт»   має на меті задоволення потреб особистості, суспільства і держави у фахівцях, орієнтованих на сучасні методи освіти і виховання людини, прищепленні здорового способу життя, підготовка спеціалістів з фізичного виховання, які спроможні  здійснювати освітню і спортивно-оздоровчу діяльність на високому професійному рівні.

DSC 2393Потреба у таких спеціалістах постійно зростає.  В кожному регіоні, кожній області працюють  як загальноосвітні навчальні заклади, так і спеціальні спортивні  та медичні заклади, реабілітаційні центри. Україна має і значний рекреаційний потенціал.Функціонує багато санаторіїв, оздоровчих центрів, профілакторіїв,  діє потужна мережа лікувальних установ, спортивно - фізкультурних закладів і організацій, а також є велика кількість дитячих спеціалізованих лікувально-оздоровчих шкіл та інтернатів, які потребують спеціально підготовлених педагогів, інструкторів  з фізкультури, вчителів фізкультури, методистів з фізичного виховання тощо.   Все це вимагає достатнього фахового кадрового забезпечення, у тому числі і спеціалістів з фізичного виховання, що покликані сприяти підтриманню належного рівня фізичного здоров’я населення.

DSCF9788Професійна  підготовка  з спеціальності «Фізичнакультура і спорт», яку забезпечує коледж, включає різностороннє вивчення майбутньої професії, набуття здатності мобілізувати  потенційні  творчі можливості в обраних видах діяльності, набути знань соціально-професійного орієнтування на ринку праці, формування спортивної і фізичної культури.

Актуальність спеціальності «Фізичнакультура і спорт» і затребуваність в таких кадрах обумовлена незадовільним станом рівня здоров’я населення України, пов’язаного з наслідкамиЧорнобильської катастрофи, а також недостатньою фізкультурно-оздоровчою, спортивно-масовою, реабілітаційною роботою в усіх ланках виробничо-соціальної сфери, недостатньою пропагандою фізкультурно-оздоровчої роботи серед населення, нераціональним використанням оздоровчих можливостей навколишнього середовища.

Підготовка фахівців з фізичного виховання має свої особливості і  ознаки, оскільки саме ця спеціальність спрямована на збереження і зміцнення здоров’я людини.

Студенти вчаться працювати інструкторами з дітьми дошкільного та шкільного віку, а також з людьми різних професій, з фізкультурниками і спортсменами, жінками, інвалідами тощо. Велика увага приділяється  таким професійним дисциплінам як: теорія і методика гімнастики, теорія і методика  легкої атлетики, теорія і методика спортивних і рухливих ігор, аеробіка та ін.

DSCF9802Широка палітра  універсальних і спеціальних знань дозволяє випускникам коледжу бути затребуваними у сфері спорту, організування відпочинку та розваг, у сфері освіти і виховання. Вони знайдуть себе і в таких видах діяльності, як:

  • діяльність професійних спортсменів та суддів, хронометристів, інструкторів, тренерів, спортивних викладачів та інших фахівців, що беруть участь у підготовці спортсменів та атлетів;
  • організація та участь у фізкультурно-оздоровчих заходах;
  • діяльність навчально-тренувальних центрів та баз, спортивних таборів з підготовки спортсменів до змагань з різних видів спорту;
  • діяльність дитячих спортивних шкіл, шкіл вищої спортивної майстерності, шкіл олімпійського резерву;
  • діяльність дошкільних і дитячо-юнацьких навчально-виховних закладів;
  • надання послуг, пов’язаних зі спортом та ін.