Агент з постачання

Загальні відомості про професію

Назва професії «агент з постачання» походить від двох слів:

strels агент від лат. «agens» («agentis») – діючий за дорученням будь-кого, та

strels постачання – постачання товару або послуги.

Характер роботи

Сучасний агент повинен володіти основними теоріями управління, оперативно мислити, швидко орієнтуватися у ситуації і обирати найкращий варіант з можливих,мусить набувати вміння економічного мис­лення, адаптуватися до роботи в творчих колективах, мати підготовку в галузі інформаційних технологій.Агент з постачання повинен мати вдачу лідера, вміння організовувати людей, мати здібності до новацій та певний рівень інформаційної культури.

Для успішного оволодіння професією необхідні такі якості як охайність, уважність, дисциплінованість, наполегливість, терпіння, високий рівень культури поведінки та спілкування.

Умови роботи

Робота агента з постачання – важлива для виробника, оскільки через нього товар продається в торгову точку і потім – споживачеві. Правильно побудована робота агентів з постачання дозволяє якісно управляти товаропотоком, боротися з конкурентами, збільшувати обсяг продажу, присутність в торгівельних точках. Агент з постачання повинен чітко знати асортимент, з яким працює точка, товари, які мають найбільший попит серед покупців, уміти правильно розрахувати потрібну кількість товару, яку потрібно поставити в торгову точку.

Освітня підготовка

Потрібно знати: основи організації матеріально-технічного постачання і вантажно-розвантажувальних робіт; правила і порядок приймання100 3478 і відправлення вантажів, замовлення контейнерів і транспортних засобів, оформлення документів на одержані і відправлені вантажі; номенклатуру і норми витрат сировини, матеріалів та інших товарно-матеріальних цінностей, умови їх зберігання і транспортування; правила внутрішнього трудового розпорядку.

Потрібно вміти:  Одержувати за нарядами, заявками та іншими документами товарно-матеріальні цінності (сировину, матеріали, устаткування, комплектуючі вироби, інвентар, канцелярське приладдя тощо). Оформляти документацію на одержані і відправлені вантажі, замовляти контейнери і транспорт для їх перевезення. Виконувати позапланову закупівлю матеріалів. Відправляти товарно-матеріальні цінності за адресою підприємства або супроводжувати вантажі під час їх перевезення, забезпечувати їх зберігання, своєчасне доставлення. Контролювати дотримання вимог охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт. Брати участь у реалізації заходів щодо підвищення економічної ефективності DSCF0277використання матеріальних ресурсів шляхом зниження витрат, пов’язаних з їх придбанням, доставкою і зберіганням.

Споріднені професії

Менеджер по продажам, експедитор, торгівельний представник, консультант, продавець торгівельного залу, торговельний агент, спеціаліст з транспортної логістики, молодший бухгалтер, завідувач складом, експедитор,  агент з реклами та ін. 

Перспективи

Агент з постачання - це посередник між компанією-постачальником і торговими точками, або між підприємствамиDSC 0233 гуртової торгівлі і роздрібною мережею. Його робота полягає в просуванні продукції компанії на відведеній йому території, розвитку існуючої клієнтської бази і пошуку нових клієнтів, прийомі і обробці замовлень, вистежуванні термінів і сум оплати.

Агент з постачання повинен уміти донести інформацію до потенційного клієнта, бути комунікабельним і заповзятливим. Особливо удачливі агенти з постачання згодом, як правило, створюють власні торговельні компанії. В цілому у агентів існує досить багато можливостей для успішного розвитку власної кар'єри і самовдосконалення.

Придбані практичні навички за період навчання дають можливість випускникові нашого навчального закладу безпосередньо розпочати трудову діяльність вже як повноцінному фахівцеві, що збільшує його шанси вдало працевлаштуватися, допомагає активізувати творчий і інтелектуальний потенціал учнів, одержати досвід, який може знадобитися в житті.