• Головна
  • Інформація, яка підлягає оприлюдненню

Інформація, яка підлягає оприлюдненню

Положення БЕГК БДПУ

Зміни до положення

Протокол педагогічної ради щодо замовлення підручників

Правила поведінки учнів, студентів

Положення про організацію освітнього процесу у БЕГК БДПУ

Положення про академічну доброчесність

Експертні висновки зі спеціальності 5.01020101 Фізичне виховання

Експертні висновки за спеціальності 5.03050401 Економіка підприємства

Порядок формування рейтингу

Правила призначення і виплат академічних

Правила призначення і виплат соціальних

Реєстр осіб, які беруть участь у рейтингу та рейтинг студентів І курсу за спеціальністю "Підприємство, торгівля та біржова діяльність" та "Фізична культура і спорт"

Реєстр осіб, які беруть участь у рейтингу та рейтинг студентів ІІ курсу за спеціальністю "Підприємство, торгівля та біржова діяльність" та "Фізична культура і спорт"