Порядок реагування на доведені випадку булінгу (цькування)

у Бердянському економіко-гуманітарному коледжі

Бердянського державного педагогічного університету

та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)

 

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

щодо протидії булінгу (цькуванню)

 1. У разі підтвердження факту вчинення булінгу (цькування), за результатами  розслідування та висновків комісії з розгляду випадку боулінгу (цькування), керівник  закладу повідомляє уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та Cлужби у справах дітей про випадки боулінгу (цькування) в закладі освіти.

   2. Комісія за результатами проведеного розслідування щодо з'ясування обставин на підставі заяви про булінг (цькування), визначених сторін булінгу (цькування), встановлених  можливих причин булінгу (цькування) розробляє рекомендації для педагогічних працівників  щодо освітньої діяльності зі здобувачами освіти, причетними до булінгу, їх батьками  (особами, що їх заміняють), заходи стабілізації психологічного клімату у  колективі, надання соціальних та психолого-педагогічних послуг сторонам булінгу  (цькування).

   3. Надаються соціальні та психолого-педагогічні послуги здобувачам освіти, які вчинили  булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу.

   4. Педагогічні працівники, які працюють з групою, у якій зафіксовано випадок булінгу  (цькування), забезпечують:

- виконання рекомендацій комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в БЕГК БДПУ  щодо доцільних методів навчання та організації роботи зі здобувачами освіти, причетними до  булінгу (цькування) та їхніми батьками (законними представниками);

- дотримання правил поведінки учасниками освітнього процесу в закладі освіти, визначених статутом закладу освіти, законодавством;

- виробляють спільно з здобувачами освіти правила взаємодії групи під час освітнього процесу.

   5. Батьки здобувачів освіти (законні представники) зобов’язані виконувати рішення та  рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти.

 6. За виконання та моніторинг запланованих заходів відновлення та нормалізації  психологічного клімату в закладі освіти та визначених рекомендацій для учасників булінгу  (цькування) відповідає уповноважена особа або особа, яка її замінює у разі відсутності  відповідно до наказу про склад комісії.

 7. Визначаються відповідальні особи, причетні до булінгу (цькування) та накладаються  адміністративні стягнення. Цькування неповнолітнього карається штрафом від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 та 1700 гривень відповідно) або громадськими роботами від 20 до 40 годин. Така ж поведінка, вчинена групою осіб або повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, передбачає штраф від 1700 гривень до 3400 гривень або громадськими роботами від 40 до 60 годин.

  8. За булінг, вчинений малолітніми або неповнолітніми особами віком від 14 до 16 років, тягне за собою накладання штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють. 

 9. Якщо директор закладу освіти не повідомить уповноважений підрозділ органів Національної поліції України про відомі йому випадки цькування учасників освітнього процесу тягне за собою накладання на нього штрафу від 50 до 100 неопадоткованих мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до 1 місяця з відрахуванням до 20 % заробітку.