Списки рекомендованих до зарахування Харчові технології заочне

Список рекомендованих до зарахування Готельно-ресторанна справа

Список рекомендованих до зарахування Харчові технології денне

Список рекомендованих до зарахування Товарознавство

Економіка підприємства

Фізична культура і спорт