Правила прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста до БЕГК БДПУ в 2018 році

Додаток 1.2.3 до правил прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста до БЕГК БДПУ в 2018 році

Правила прийому на 2019 рік квал.роб.