Макарова Ірина Антонівна

 Директор коледжу

 

Макарова Ірина Антонівна народилась 23 жовтня 1965 року в м. Бердянськ, Запорізької області.

З 1973 по 1983 рік навчалася в загальноосвітній середній школі №10 м. Бердянська. У 1983-1984 р.р. – у Бердянському професійно-технічному училищі №9.

У 1984 році як випускницю професійно-технічного училища № 9, відмінницю навчання, Макарову Ірину Антонівну, Запорізьке управління професійно-технічної освіти направило на навчання до Львівського торгово-економічного інституту, який і закінчила у 1990 році за спеціальністю «Товарознавство і організація торгівлі непродовольчими товарами», здобула кваліфікацію спеціаліста – Товарознавець вищої кваліфікації.

З 1992 по 1997 роки працювала комерційним директором науково-виробничого об’єднання державної фірми «Хартрон-Віоліс».

1997 року повертається до Бердянського професійно-технічного училища №9 вже в якості викладача дисциплін професійно-практичної підготовки і надалі, займаючи посаду старшого майстра виробничого навчання училища, маючи на той час кваліфікацію «Спеціаліст вищої категорії», всебічно сприяє перетворенню Бердянського ПТУ №9 у Вище професійне училище №9 та запровадження в навчально-виробничий процес училища підготовки молодшого спеціаліста зі спеціальності «Виробництво харчової продукції» та кваліфікації «Технік-технолог з технології харчування»

З 2005 по 2013 рік працює у Бердянському державному педагогічному університеті, займаючи відповідно посади: старшого викладача кафедри економіки підприємства та економічної теорії факультету економіки та управління, заступника декана з навчальної роботи економічного факультету (2006-2010 роки), заступника директора з навчальної роботи Інституту освітніх інженерно-педагогічних технологій (2010-2012 роки), старшого викладача та доцента кафедри економіки підприємства та економічної теорії факультету економіки та управління БДПУ (2013 рік).

У 2008 році вступила до аспірантури Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України у м. Одесі за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством, де у 2012 році захистила дисертаційне дослідження з теми «Організаційно-економічні засади забезпечення екологізації розвитку продовольчих ринків (на прикладі ринку молока та молочної продукції)» та отримала диплом кандидата економічних наук зі спеціальності: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством (науковий керівник – доктор економічних наук, професор Т.П. Галушкіна).

У зв’язку з реорганізацією Державного навчального закладу «Бердянське вище професійне училище ресторанного сервісу (колишнє ВПУ №9) за наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 27.04.2011 р. № 403 у Бердянський економіко-гуманітарний коледж Бердянського державного педагогічного університету як відокремлений структурний підрозділ, у січні 2013 року призначена директором новоствореного Бердянського економіко-гуманітарного коледжу БДПУ.

Під її керівництвом були проліцензовані нові спеціальності: 5.14010102 «Ресторанне обслуговування», 5.03051001 «Товарознавство та комерційна діяльність», 5.01020101 «Фізичне виховання», 5.03050401 «Економіка підприємств» і з вересня 2015 року вперше розпочалася професійна підготовка молодших спеціалістів з нових, вищезазначених спеціальностей та започаткована практика проходження стажування студентів з ресторанного обслуговування та виробництва харчової продукції за кордоном.

Макарова І.А. є автором 60 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі 2 колективних монографій «Продовольча безпека як невід’ємний чинник розвитку екологічної сертифікації» (2010 р.), «Формування ринку екологічних послуг в форматі розвитку «зеленої» економіки» (2012 р.), навчального посібника в співавторстві «Основи економічної безпеки» (2011 р. з грифом МОНУ), методичних рекомендацій, статей, навчально-методичних комплексів навчальних курсів: «Економіка вищої школи», «Економічна теорія», «Основи економічної безпеки», «Планування та прогнозування діяльності підприємства».

Виступала з доповідями на міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях, зокрема: Міжнародній конференції «Міжнародна співпраця і управління транскордонним басейном для оздоровлення річки Дністер» (30 вересня-1 жовтня 2009 р. м. Одеса), Міжнародній науково-практичній конференції «Еколого-збалансоване управління меліорованими ландшафтами» (22-23 квітня 2010 р. м. Херсон), Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми та шляхи вдосконалення економічного механізму підприємницької діяльності» (18-19 березня 2010 р. м. Жовті-Води), Міжнародній науково-практичній конференції «Екологічний менеджмент в загальній системі управління» (28-29 березня 2010 р., м. Суми), ІІІ Науково-практичній конференції «Сталий розвиток та екологічна безпека суспільства в економічних трансформаціях» (23-24 вересня 2011 р. м. Сімферополь), Всеукраїнській науково-практичній конференції «Форми та способи забезпечення сталого розвитку приморських територій» (31 травня – 2 червня 2012 р. м. Бердянськ), V Міжнародному екологічному форумі «Чисте МІСТО. Чиста РІКА. Чиста ПЛАНЕТА» (21-22 листопада 2013 р. м. Херсон).

Продовжує наукову та викладацьку роботу як у Бердянському економіко-гуманітарному коледжі БДПУ, так і у Бердянському державному педагогічному університеті. Є активним членом вченої ради БДПУ, входить до складу правління громадського об’єднання «ВНЗ І-ІІ рівня акредитації Запорізької області», забезпечує умови для формування комунікативної компетентності студентів, приймає участь у громадському життя міста Бердянська.

У 2016 році нагороджена нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти».

Звіт директора